Điều khoản & Điều kiện

Điều khoản & Điều kiện

Sử dụng trang web của Tiger Corporation

Tiger Corporation ("Chúng tôi" hoặc "Công ty") đã thiết lập "Điều khoản &; Điều kiện" của trang web. Người dùng của trang web được coi là đã đồng ý với các điều khoản và điều kiện sau đây.

1. Chúng tôi có thể thay đổi "Điều khoản & Điều kiện" mà không cần thông báo trước. Trong những trường hợp như vậy, vui lòng hiểu rằng "Điều khoản & Điều kiện" sau bất kỳ thay đổi nào sẽ được áp dụng.

2. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ điều nào sau đây liên quan đến thông tin được đăng trên trang web này.

(1) Tất cả các thông tin được đăng là chính xác, an toàn hoặc hữu ích.

(2) Thông tin đăng tải luôn được cập nhật.

(3) Bất kỳ thiệt hại nào gây ra do sử dụng trang web này.

(4) Dừng máy chủ, thay đổi thông tin hoặc đình chỉ hoặc ngừng cung cấp mà không cần thông báo trước hoặc cho bất kỳ thiệt hại nào gây ra do hậu quả của việc đó.

3. Khi sử dụng trang web của một chi nhánh của Công ty được liên kết từ trang web của chúng tôi, vui lòng tuân theo các điều khoản và điều kiện của trang web được liên kết.

Bản quyền và Thương hiệu

Tất cả dữ liệu, văn bản, bản vẽ, thiết kế, nhãn hiệu, nhãn hiệu logo, v.v., mà bạn xem trên trang web của chúng tôi thuộc về Công ty, tác giả gốc hoặc chủ sở hữu quyền khác. Ngoại trừ các trường hợp sử dụng cá nhân, các hành vi như phân phối, sao chép, truyền tải hoặc sửa đổi, mà không có sự cho phép của Công ty hoặc chủ sở hữu quyền khác, đều bị cấm.

Liên kết

Theo thỏa thuận với các mục sau, bạn có thể liên kết đến trang web của chúng tôi mà không cần phải thực hiện bất kỳ thủ tục cụ thể nào, bất kể vì lợi nhuận hay phi lợi nhuận, trên Internet hay mạng nội bộ.

(1) Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ rắc rối hoặc vấn đề bồi thường thiệt hại nào có thể xảy ra do liên kết đến trang web.

(2) Chúng tôi không đảm bảo về các trang web được liên kết và nội dung của chúng.

(3) Vui lòng đặt điểm đích liên kết đến trang đầu của Công ty. (Thành phần, nội dung, v.v. của trang web có thể được thay đổi hoặc đình chỉ mà không cần thông báo trước.)

(4) Vui lòng sử dụng nút liên kết với tên Công ty được hiển thị dưới dạng văn bản. Bạn không thể sử dụng logo, nhãn hiệu, tên sản phẩm, nhãn hiệu logo hoặc nhãn hiệu của Công ty, v.v.

(5) Các liên kết sau đây bị nghiêm cấm.

  • Liên kết sử dụng khung hoặc liên kết dẫn trực tiếp đến một trang cụ thể và gây khó khăn cho việc biết rằng đó là liên kết đến trang web của chúng tôi.
  • Liên kết từ các trang web xúc phạm trật tự công cộng và đạo đức, hoặc từ các trang web vu khống cán bộ, nhân viên, sản phẩm, dịch vụ, v.v., của Công ty hoặc các công ty thuộc tập đoàn của chúng tôi.
  • Các liên kết gây hiểu lầm, gợi ý rằng chúng tôi đang hợp tác hoặc hỗ trợ trang web.

Ý kiến từ khách hàng

Vui lòng gửi tất cả các ý kiến và thắc mắc liên quan đến Công ty để "Liên hệ với chúng tôi". Tuy nhiên, Công ty sẽ từ chối các đề xuất như sau, trừ trường hợp chúng tôi đã mời họ.

  • Bí mật kinh doanh hoặc thông tin độc quyền của khách hàng và bên thứ ba
  • Tên sản phẩm và ý tưởng, thiết kế hoặc vật liệu liên quan đến quy hoạch
  • Đề xuất liên quan đến ý tưởng và tài liệu liên quan đến kinh doanh


Ngay cả khi bạn gửi cho chúng tôi các đề xuất như vậy, v.v., Công ty sẽ không chịu trách nhiệm thanh toán, đánh giá hoặc áp dụng. Khách hàng sẽ được coi là đã từ bỏ tất cả các quyền liên quan đến các đề xuất đó, v.v.
Công ty sẽ không chịu trách nhiệm trong trường hợp một dự án hoặc kế hoạch của Công ty, v.v., xảy ra giống với "đề xuất" của bạn.
Chuyển hướng hoặc đăng câu trả lời cho các câu hỏi của khách hàng, v.v., từ Tiger Corporation mà không được phép đều bị cấm, bất kể phương tiện nào.

Chính sách xử lý thông tin cá nhân

Công ty (Tiger Corporation) xử lý thông tin cá nhân trên trang web này như sau, theo "Chính sách bảo mật".

Thu thập thông tin cá nhân

Khi thu thập thông tin cá nhân của bạn, chúng tôi sẽ thông báo trước cho bạn về mục đích và chi tiết sử dụng và nhận được sự đồng ý của bạn trước khi thu thập thông tin cá nhân.

Quản lý thông tin cá nhân

Công ty đã thành lập một người quản lý chịu trách nhiệm về thông tin cá nhân và chúng tôi tiến hành quản lý thích hợp và an toàn thông tin cá nhân của bạn. Liên quan đến truy cập trái phép, mất mát, phá hủy, giả mạo và rò rỉ thông tin cá nhân, chúng tôi thực hiện các biện pháp phòng ngừa, chẳng hạn như sử dụng SSL trên màn hình nhập liệu và chúng tôi thực hiện các biện pháp khắc phục kịp thời trong trường hợp khẩn cấp.

Sử dụng thông tin cá nhân

Công ty chỉ sử dụng thông tin cá nhân trong phạm vi đồng ý của khách hàng. Ngoài ra, chúng tôi có thể ẩn danh thông tin đã được đăng ký, để đảm bảo rằng các cá nhân không thể được nhận dạng cá nhân và sử dụng thông tin làm tài liệu để cung cấp dịch vụ của Công ty, cũng như để cải thiện các dịch vụ do Công ty và các chi nhánh của chúng tôi cung cấp.

Cung cấp thông tin cá nhân

Ngay cả khi chúng tôi cung cấp thông tin cá nhân của bạn cho bên thứ ba, chúng tôi sẽ không tiết lộ thông tin cá nhân của bạn cho bất kỳ bên thứ ba nào ngoại trừ trong các trường hợp sau.
1. Khi bạn đã đồng ý
2. Khi ủy thác hoạt động cho một nhà thầu bên ngoài mà chúng tôi đã ký kết thỏa thuận bảo mật trước
3. Khi tiết lộ thông tin ở trạng thái mà thông tin đã được xử lý thành hình thức mà bạn không thể nhận dạng cá nhân
4. Khi chúng tôi được yêu cầu tiết lộ thông tin cá nhân của bạn dựa trên các lệnh pháp lý hoặc các luật và quy định hiện hành
Khi chúng tôi cung cấp thông tin cá nhân của bạn cho các đối tác kinh doanh với sự đồng ý của bạn, họ có nghĩa vụ quản lý thông tin đó đúng cách và an toàn giống như cách Công ty. 

Sửa đổi và thu hồi thông tin cá nhân

Nếu bạn muốn truy vấn, thay đổi hoặc thu hồi thông tin cá nhân của mình, bạn có thể liên hệ với bộ phận trợ giúp khách hàng của chúng tôi và chúng tôi sẽ trả lời kịp thời trong phạm vi và khoảng thời gian hợp lý. Lưu ý rằng chúng tôi có thể yêu cầu bạn xác nhận danh tính của mình. Trong phạm vi mà chúng tôi đã có được sự đồng ý của bạn, chúng tôi có thể gửi cho bạn thông tin liên quan đến việc bán hàng qua thư, các sự kiện đặc biệt và hoạt động kinh doanh khác của Công ty, qua email hoặc qua đường bưu điện; Tuy nhiên, nếu bạn không muốn nhận chúng, bạn có thể liên hệ với bộ phận trợ giúp khách hàng của chúng tôi và chúng tôi sẽ ngừng gửi như vậy.

Yêu cầu liên quan đến việc bạn sử dụng Trang web

Chúng tôi yêu cầu những người dưới 16 tuổi chỉ cung cấp thông tin cá nhân sau khi có sự đồng ý của cha mẹ hoặc người giám hộ.

Ngôn ngữ và Tòa án có thẩm quyền

Trong trường hợp có bất kỳ sự khác biệt nào giữa các phiên bản ngôn ngữ khác nhau của các Điều khoản & Điều kiện này, phiên bản tiếng Nhật sẽ được ưu tiên áp dụng. Các Điều khoản &Điều kiện này sẽ được hiểu theo luật pháp Nhật Bản và mọi tranh chấp phát sinh từ đó sẽ được đệ trình lên thẩm quyền của Tòa án quận Osaka của Nhật Bản.

Môi trường được đề xuất

Chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng môi trường sau để xem trang web này.

Trình duyệt web

Chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng các trình duyệt web sau để xem trang web này. Chúng tôi không thể đảm bảo hoạt động bình thường và hiển thị trang web này nếu bạn đang xem nó trong một môi trường khác với những môi trường được liệt kê dưới đây. Để biết thông tin về cách cập nhật trình duyệt của bạn lên phiên bản mới nhất, vui lòng kiểm tra trang web chính thức của trình duyệt của bạn.
Chrome phiên bản mới nhất
Safari phiên bản mới nhất (Mac OS X version)
*Điện thoại thông minh iOS 14 trở lên (Safari), Android OS 8.0 trở lên (Chrome)

TLS

Để bảo vệ thông tin của bạn khỏi sự truy cập trái phép của các bên thứ ba độc hại, các trang trên trang web này xử lý thông tin cá nhân mã hóa thông tin bằng cách sử dụng giao tiếp Bảo mật lớp vận chuyển (TLS).
Nếu trình duyệt của bạn được đặt thành không sử dụng TLS, các trang có thể không được hiển thị đúng.

Trình cắm PDF

Trình cắm Adobe Reader mới nhất là bắt buộc trên một số trang, chẳng hạn như hướng dẫn sử dụng. Vui lòng tải xuống và cài đặt trình cắm Adobe Reader từ trang web tải xuống.

JavaScript

Vui lòng bật JavaScript trong cài đặt trình duyệt web của bạn trước khi xem trang web này. Nếu JavaScript bị tắt trong cài đặt trình duyệt web của bạn, trang web có thể không được hiển thị chính xác hoặc có thể không hoạt động đúng. Vui lòng bật các chức năng JavaScript trên trình duyệt web của bạn trước khi sử dụng. 

Sử dụng Cookie

Công ty sử dụng cookie để giúp khách hàng sử dụng nội dung dịch vụ nâng cao thuận tiện hơn. Xin lưu ý rằng nếu bạn từ chối chấp nhận cookie, trang web có thể không được hiển thị đúng.
*Cookie
Cookie là một cơ chế mà nhà cung cấp trang web ghi và lưu trữ dữ liệu tạm thời trên máy tính của bạn thông qua trình duyệt web của bạn (một phần mềm để duyệt các trang chủ). Bạn có thể đặt trình duyệt của mình thông báo cho bạn khi truy cập trang web sử dụng cookie và cung cấp cho bạn tùy chọn từ chối chấp nhận chúng.
*Adobe, Adobe Reader và Flash Player là các nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu đã đăng ký của Adobe Systems Incorporated.

Cập nhật lần cuối: September 28 2022