Tiếp cận

Tiếp cận

Khả năng truy cập

Tiger Corporation cam kết đảm bảo khả năng tiếp cận kỹ thuật số cho nhiều đối tượng nhất có thể, bao gồm cả người khuyết tật. Chúng tôi cam kết cải thiện khả năng truy cập và trải nghiệm người dùng một cách chủ động để chúng tôi tuân thủ nhiều tiêu chuẩn và nguyên tắc tiếp cận hiện có.

Các biện pháp hỗ trợ khả năng tiếp cận

Tiger Corporation đã thực hiện các biện pháp sau đây để đảm bảo khả năng truy cập web của tiger-corporation.com
● Chúng tôi thiết lập khả năng tiếp cận như một tiêu chuẩn mua sắm

Tình trạng tuân thủ

Với việc giới thiệu phần mềm nhằm cải thiện khả năng truy cập web, chúng tôi tuân thủ WCAG 2.1 cấp AA.
Nguyên tắc truy cập nội dung web (WCAG) xác định các yêu cầu đối với nhà thiết kế và nhà phát triển để cải thiện khả năng tiếp cận cho người khuyết tật. Tiger Corporation cam kết tuân thủ các nguyên tắc và tiêu chuẩn được chấp nhận về khả năng truy cập và khả năng sử dụng trang web, nhưng không nhất thiết phải trong tất cả các lĩnh vực của trang web. Chúng tôi liên tục tìm kiếm các giải pháp đưa tất cả các khu vực của trang web đến cùng một mức độ truy cập web tổng thể.

Phản hồi

Chúng tôi hoan nghênh phản hồi của bạn về khả năng tiếp cận của tiger-corporation.com. Nếu bạn gặp bất kỳ vấn đề truy cập nào trên trang web, vui lòng sử dụng biểu mẫu để thông báo cho chúng tôi.

Thông số kỹ thuật

Khả năng truy cập trang web của công ty Tiger Corporation dựa trên các công nghệ sau để hoạt động với trình duyệt web và kết hợp cụ thể các công nghệ hỗ trợ hoặc trình cắm được cài đặt trên máy tính của bạn.
● HTML
● WAI-ARIA
● CSS
● JavaScript
Những công nghệ này phụ thuộc vào việc tuân thủ các tiêu chuẩn tiếp cận đang được sử dụng.

Cập nhật lần cuối: September 28, 2022