Chính sách Cookie

Chính sách Cookie

 1. Công ty sử dụng cookie để làm cho Trang web hoạt động chính xác.
 2. Cookie là những mẩu thông tin nhỏ được trình duyệt lưu trữ trong máy tính của mọi người dùng Trang web. Công ty sử dụng các loại cookie khác nhau cho các mục đích khác nhau.
  một. Cookie chức năng:
  Cookie chức năng là những cookie cần thiết để làm cho Trang web hoạt động chính xác và bao gồm những cookie cần thiết để tạo tài khoản.
  b. Cookie phân tích:
  Cookie phân tích là những cookie được sử dụng để thu thập thông tin về cách người dùng Trang web sử dụng nó (hoặc các phần của nó). Chúng cho phép Công ty cải thiện Trang web. Công ty sẽ chỉ sử dụng dữ liệu thu được bằng cookie để phân tích trạng thái sử dụng Trang web, không phải ở cấp độ cá nhân mà ở cấp độ toàn diện.
 3. Công ty chỉ sử dụng cookie của bên thứ ba cho mục đích cải thiện chất lượng và hiệu quả của Trang web. Ví dụ: nó sử dụng Google Analytics được định cấu hình theo cách để xem xét các vấn đề về quyền riêng tư.
 4. Hầu hết các trình duyệt được đặt để bật cookie theo mặc định. Các trình duyệt có thể được thiết lập để tắt cookie hoặc hiển thị chúng khi truyền. Tuy nhiên, khi cookie bị tắt, một số chức năng hoặc dịch vụ trên Trang web của Công ty hoặc của những người khác có thể không hoạt động chính xác.

Cập nhật lần cuối: September 28, 2022