Chính sách chất lượng

Chính sách chất lượng

"Chất lượng là nền tảng của mọi thứ." – Chúng tôi cố gắng sản xuất các sản phẩm giành được sự tin tưởng của khách hàng.

Chúng tôi đóng góp cho xã hội bằng cách đáp ứng linh hoạt và nhanh chóng để đa dạng hóa và cá nhân hóa nhu cầu của người tiêu dùng và bằng cách tiếp tục cung cấp các sản phẩm cao cấp như thiết bị điện và chai chân không với giá phù hợp trên cơ sở toàn cầu.

(1) Quay trở lại với những điều cơ bản của "chất lượng là nền tảng của mọi thứ", chúng tôi luôn cố gắng cải thiện chất lượng. Chúng tôi cố gắng cải thiện chất lượng không chỉ sản phẩm mà còn cả dịch vụ, nguồn nhân lực, quy trình kinh doanh và giá trị thương hiệu của chúng tôi.

(2) Dưới sự giám sát của quản lý cấp cao, mỗi nhân viên phải làm hết sức mình trong mọi việc từ lập kế hoạch và phát triển đến sản xuất, bán hàng và dịch vụ.

(3) Hướng đến mức độ quan tâm cao nhất đối với môi trường, chúng tôi cung cấp các sản phẩm và dịch vụ an toàn và bảo mật bằng cách đáp ứng triệt để các yêu cầu hiện hành, bao gồm cả việc tuân thủ.

(4) Chúng tôi liên tục nâng cao hiệu quả của hệ thống quản lý chất lượng và thiết lập và xem xét các mục tiêu chất lượng để đạt được Chính sách chất lượng này.

Chính sách chất lượng này được chia sẻ với tất cả nhân viên và tất cả những người làm việc với Công ty và chúng tôi cung cấp cho công chúng thông tin phù hợp về các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi.

Ngày ban hành: 21 Tháng Tư, 2024

Tập đoàn Tiger

Chủ tịch kiêm Giám đốc đại diện, Yoshisato Kikuchi