Chính sách bảo mật thông tin

Chính sách bảo mật thông tin

Kể từ khi thành lập vào năm 1923, Tiger Corporation ("Chúng tôi" hoặc "Công ty") đã mang lại sự thoải mái và tiện lợi cho nhiều tình huống hàng ngày, thông qua việc cung cấp chai chân không thủy tinh, lọ điện tử, nồi cơm điện, máy nước nóng điện và các thiết bị nấu ăn khác. Để "lan tỏa sự hòa hợp vui vẻ trên toàn thế giới", chúng tôi sẽ tiếp tục bảo vệ và quản lý các tài sản liên quan đến thông tin, tăng cường môi trường bảo mật, nâng cao chất lượng bảo mật thông tin và đóng góp cho xã hội bằng cách tiếp tục tăng trưởng và phát triển như "một công ty được khách hàng tin tưởng".

Chúng tôi thiết lập Chính sách bảo mật thông tin sau đây và sẽ nỗ lực toàn công ty để thúc đẩy nó.

1.Thiết lập hệ thống nội bộ và chính sách bảo mật thông tin

Chúng tôi sẽ thiết lập một hệ thống quản lý bảo mật thông tin và một hệ thống quản lý để ngăn chặn truy cập trái phép, mất mát, truyền tải sai, giả mạo và rò rỉ tất cả các tài sản thông tin thuộc sở hữu của Công ty ("Tài sản thông tin") và sẽ tiếp tục thực hiện các biện pháp cần thiết để bảo vệ thông tin, chẳng hạn như thực hiện các biện pháp bảo mật nghiêm ngặt, giáo dục kỹ lưỡng nhân viên và giám sát thích hợp các nhà thầu phụ.

2.Trách nhiệm lãnh đạo và cải tiến liên tục

Lãnh đạo cao nhất đóng vai trò lãnh đạo trong việc đảm bảo rằng Tài sản Thông tin được quản lý phù hợp thông qua việc tuân thủ Chính sách này.

3.Tuân thủ luật pháp và các yêu cầu hợp đồng

Tất cả nhân viên phải tuân thủ luật pháp, quy định, quy tắc địa phương và các yêu cầu bảo mật theo thỏa thuận với khách hàng liên quan đến Tài sản thông tin được sử dụng trong hoạt động kinh doanh.

4. Nỗ lực của nhân viên

Tất cả nhân viên phải tuân thủ Chính sách bảo mật thông tin, được giáo dục và đào tạo cần thiết để đảm bảo rằng Tài sản thông tin được sử dụng phù hợp và thực hiện các biện pháp bảo mật thông tin phù hợp với Tài sản thông tin.

5. Ứng phó với vi phạm và sự cố

Chúng tôi sẽ thiết lập một hệ thống ứng phó với các hành vi vi phạm pháp luật, quy định, quy tắc và thỏa thuận với khách hàng liên quan đến bảo mật thông tin và các sự cố an toàn thông tin. Trong trường hợp vi phạm hoặc sự cố, chúng tôi sẽ kịp thời xử lý để giảm thiểu thiệt hại, đồng thời có biện pháp khắc phục, phòng ngừa.

Ban hành: Tháng Tư 21, 2018

Tập đoàn Tiger

Chủ tịch kiêm Giám đốc đại diện, Yoshisato Kikuchi