TÍNH BỀN VỮNG

Bốn cam kết của bình giữ nhiệt chân không Tiger

Chúng tôi có ý thức về sức khỏe, nhân đạo và thân thiện với môi trường.
Nhằm hiện thực hoá những ý tưởng này, chúng tôi cam kết tuân theo bốn cam kết sau đây:

01

Không chứa khoáng sản xung đột

Tập đoàn Tiger quản lý sẽ không sử dụng khoáng sản xung đột.
Tập đoàn Tiger không sử dụng nguyên liệu thô nào được sản xuất trên nền tảng của sự đau khổ của người dân.
* Khoáng sản xung đột: Thiếc, tantali, vonfram và vàng được khai thác từ Cộng hòa Dân chủ Congo và chín quốc gia xung quanh.
(chỉ những người được sử dụng để tài trợ cho các nhóm vũ trang)

02

KHÔNG chứa flo

Thay vì sử dụng lớp phủ có chứa flo gây tác hại lớn đến trường cho mặt trong bình cách nhiệt chân không,
chúng tôi đã ứng dụng một công nghệ khác để gia công được bề mặt có mức chống bám bẩn hiệu quả tương đương.
Lớp phủ không bị bong tróc, giúp bạn có thể sử dụng sản phẩm lâu dài.

03

CÓ nhà máy riêng

Nhằm mục tiêu bảo vệ sức khỏe của khách hàng và đảm bảo chất lượng,
chúng tôi sản xuất khoảng tám triệu bình giữ nhiệt chân không(*)
tại các cơ sở sản xuất của chính chúng tôi, ngay cả khi làm như vậy sẽ làm tăng chi phí.* Tính đến năm 2018

04

Không rác thải nhựa

Khoảng 580 tỷ chai nhựa(*) được tiêu thụ
hàng năm trên toàn thế giới. Sử dụng bình cách nhiệt chân không Tiger
góp phần giảm thiểu rác thải nhựa.* Tính đến năm 2021