ธุรกิจ

ที่อยู่สํานักงาน
 • ที่อยู่สํานักงานสํานักงานใหญ่

  แผนที่ 3-1, Hayami-cho, Kadoma City, Osaka Prefecture 571-8571, ญี่ปุ่น

 • ที่อยู่สํานักงาน (ตัวแทนท้องถิ่น)

  ชื่อบริษัท
  บริษัท ไทซิน อินดัสเตรียล จํากัด

  ที่อยู่
  1521 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

  โทร +662-7140777
  แฟกซ์ +662-7140763

 • ที่อยู่ศูนย์บริการ (ตัวแทนท้องถิ่น)

  ชื่อบริษัท
  บริษัท ไทซิน อินดัสเตรียล จํากัด

  ที่อยู่
  1521 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

  โทร +662-7140777
  แฟกซ์ +662-7140763

ติดต่อกับพวกเรา

โปรดใช้แบบฟอร์มด้านล่างเพื่อติดต่อเราหากมีคําถามของคุณเกี่ยวกับ Tiger Corporation
*ข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณให้จะถูกใช้เพื่อติดต่อคุณเกี่ยวกับปัญหานี้เท่านั้น

ข้อความของคุณ

ข้อมูลของคุณ

คําชี้แจงการรักษาความลับของความเป็นส่วนตัว

ไทเกอร์มุ่งมั่นที่จะปกป้องความเป็นส่วนตัวของลูกค้า ข้อมูลส่วนบุคคลที่ให้ไว้กับไทเกอร์จะถูกใช้โดยพนักงานบริษัทและผู้รับเหมาช่วงเพื่อวัตถุประสงค์ที่ตั้งใจไว้เท่านั้นและไม่ได้ให้ขายหรือโอนไปยังบุคคลที่สามไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม