คำมั่นสัญญา 4 ประการ จากกระบอกน้ำสุญญากาศเก็บอุณหภูมิของไทเกอร์

เราเชื่อในการใส่ใจสุขภาพ มนุษยธรรม และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
เพื่อที่จะนําแนวคิดเหล่านี้ไปใช้เราจึงมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามคํามั่นสัญญาทั้งสี่ข้อนี้

ไม่มีแร่ธาตุที่มีความขัดแย้ง
ไม่มีฟลูออรีน
ใช่โรงงานของเราเอง
ไม่มีขยะพลาสติก

เทคโนโลยีที่ 1

ข้อกําหนดด้านสุขอนามัยเพื่อความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัย BioGuard*

*เทคโนโลยีนี้เป็นกรรมสิทธิ์ของไทเกอร์ คอร์เปอเรชั่น

เทคโนโลยีที่ 2

โครงสร้างปลั๊กสําหรับเครื่องดื่มอัดลม BubbleLogic*

*เทคโนโลยีนี้เป็นกรรมสิทธิ์ของไทเกอร์ คอร์เปอเรชั่น

เทคโนโลยีที่ 3

ออกแบบโดยคํานึงถึงความสะดวกในการใช้งาน เทคโนโลยีการแปรรูปสเตนเลสสตีล*

*เทคโนโลยีนี้เป็นกรรมสิทธิ์ของไทเกอร์ คอร์เปอเรชั่น

เทคโนโลยีที่ 4

เทคโนโลยีฉนวนอุณหภูมิสูงและอุณหภูมิต่ําของ Tiger ซึ่งใช้ในอวกาศด้วยซ้ํา

"Kounotori 7 (HTV7) พร้อมแคปซูล re-entry ขนาดเล็กของ JAXA บนเครื่องบิน" (ภาพโดย JAXA / NASA)