นโยบายโซเชียลมีเดีย

นโยบายโซเชียลมีเดีย

ไทเกอร์ คอร์ปอเรชั่น ("เรา" หรือ "บริษัท") ปฏิบัติตามหลักการปฏิบัติดังต่อไปนี้เมื่อดําเนินการบัญชีโซเชียลมีเดียอย่างเป็นทางการของบริษัท

・เราปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับเมื่อใช้โซเชียลมีเดีย

・เราเคารพสิทธิของผู้อื่น เช่น สิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน ลิขสิทธิ์ สิทธิความเป็นส่วนตัว และสิทธิในภาพบุคคล และจะไม่ละเมิดสิทธิเหล่านั้น

・เราไม่เปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับของผู้มีส่วนได้เสียหรือบริษัท

・เรารับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือของข้อมูลที่เราจัดการและดูแลไม่ให้เกิดความเข้าใจผิด

・เราส่งข้อมูลด้วยความรู้ว่าโซเชียลมีเดียสามารถเข้าถึงได้จากทั่วทุกมุมโลกและข้อมูลที่เผยแพร่ต่อสาธารณะไม่สามารถลบได้อย่างสมบูรณ์

ประกาศถึงลูกค้า พันธมิตรทางธุรกิจ และผู้ใช้ของเรา
ข้อมูลทั้งหมดที่เผยแพร่โดยพนักงานของเราบนโซเชียลมีเดียไม่จําเป็นต้องแสดงถึงความคิดเห็นอย่างเป็นทางการของบริษัท ประกาศอย่างเป็นทางการทั้งหมดจาก บริษัท ทําผ่านเว็บไซต์ของเราดังนั้นโปรดดูรายละเอียด

ประกาศใช้: 1 ธันวาคม 2012

ไทเกอร์ คอร์เปอเรชั่น