ความยั่งยืน

คำมั่นสัญญา 4 ประการ จากกระบอกน้ำสุญญากาศเก็บอุณหภูมิของไทเกอร์

เราเชื่อในการใส่ใจสุขภาพ มนุษยธรรม และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
เพื่อที่จะนําแนวคิดเหล่านี้ไปใช้เราจึงมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามคํามั่นสัญญาทั้งสี่ข้อนี้

01

ไม่มีแร่ธาตุที่มีความขัดแย้ง

การจัดการของ Tiger Corporation จะไม่ใช้แร่ธาตุที่ขัดแย้งกัน
ไทเกอร์ คอร์ปอเรชั่น ไม่ใช้วัตถุดิบที่ทําขึ้นบนรากฐานของความทุกข์ยากของผู้คนแต่อย่างใด
*แร่ธาตุที่มีความขัดแย้ง: ดีบุก แทนทาลัม ทังสเตน และทองคําที่ขุดจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกและเก้าประเทศโดยรอบ
(เฉพาะกลุ่มที่ใช้สนับสนุนทางการเงินแก่กลุ่มติดอาวุธ)

02

ไม่มีฟลูออรีน

ขวดหุ้มฉนวนสูญญากาศทั้งหมดของเราใช้เทคโนโลยีที่แตกต่างกัน
เพื่อให้ได้ระดับความต้านทานคราบเดียวกันโดยไม่ต้องใช้
เคลือบฟลูออรีนที่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม การเคลือบไม่
ลอกออกซึ่งหมายความว่าขวดสามารถใช้งานได้หลายปี

03

ใช่โรงงานของเราเอง

เพื่อปกป้องสุขภาพของลูกค้าของเราและมั่นใจในคุณภาพ
เราผลิตขวดฉนวนสูญญากาศประมาณแปดล้านขวด(*)
ที่โรงงานผลิตของเราเอง แม้ว่าการทําเช่นนั้นจะเพิ่มต้นทุนก็ตาม* ณ ปี 2561

04

ไม่มีขยะพลาสติก

มีการบริโภคขวดพลาสติกประมาณ 580 พันล้านขวด (*)
ทั่วโลกเป็นประจําทุกปี การใช้ขวดหุ้มฉนวนสูญญากาศ Tiger
มีส่วนช่วยในการลดขยะพลาสติก* ข้อมูลปี 2564